امپراتوری بادها (جومونگ 2)

امپراطوری بادها شرح حال پسر یوری نوه جومونگ می باشد... بله سریال امپراطور بادها سرگذشت نسل بعدی جومونگ یعنی نوه جومونگ بزرگه این سریال از جلوه های ویژه منحصر به فردی برخورداره و بسیار قوی تر از سریال جومونگ

ساخته شده به تمام دوستداران سریال های کره ای مخصوصآ کسانی که سریال جومونگ رو خریداری کردند توصیه میکنم این سریال دیدنی رو هم حتمآ بگیرند و از دیدن این سریال بسیار زیبا و دیدنی لذت ببرند...
عشق و رزم در این سریال با قدرت باور نکردنی به نمایش گذاشته شده و در طول سریال بیننده رو به دنبال خودش میکشه بازیگر نقش اول زن این سریال بسیار قوی تر از سوسونو ایفای نقش میکنه ... 

 

DOWNLOAD 

قسمت 1


http://rapidshare.com/files/178184882/kingdom.of.the.winds.e01.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178194375/kingdom.of.the.winds.e01.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178203905/kingdom.of.the.winds.e01.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178213138/kingdom.of.the.winds.e01.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178223280/kingdom.of.the.winds.e01.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178232858/kingdom.of.the.winds.e01.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178242226/kingdom.of.the.winds.e01.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178251980/kingdom.of.the.winds.e01.part8.rar


قسمت 2


http://rapidshare.com/files/178260724/kingdom.of.the.winds.e02.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178270797/kingdom.of.the.winds.e02.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178280175/kingdom.of.the.winds.e02.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178290266/kingdom.of.the.winds.e02.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178298991/kingdom.of.the.winds.e02.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178306215/kingdom.of.the.winds.e02.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178312864/kingdom.of.the.winds.e02.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178318701/kingdom.of.the.winds.e02.part8.rar
http://rapidshare.com/files/178324287/kingdom.of.the.winds.e02.part9.rar


قسمت 3


http://rapidshare.com/files/178326110/kingdom.of.the.winds.e03.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178330874/kingdom.of.the.winds.e03.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178335211/kingdom.of.the.winds.e03.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178339491/kingdom.of.the.winds.e03.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178343306/kingdom.of.the.winds.e03.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178347036/kingdom.of.the.winds.e03.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178350754/kingdom.of.the.winds.e03.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178354274/kingdom.of.the.winds.e03.part8.rar


قسمت 4


http://rapidshare.com/files/178357106/kingdom.of.the.winds.e04.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178360805/kingdom.of.the.winds.e04.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178364393/kingdom.of.the.winds.e04.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178368017/kingdom.of.the.winds.e04.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178384008/kingdom.of.the.winds.e04.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178388159/kingdom.of.the.winds.e04.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178392766/kingdom.of.the.winds.e04.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178397620/kingdom.of.the.winds.e04.part8.rar
http://rapidshare.com/files/178379678/kingdom.of.the.winds.e04.part9.rar


قسمت 5


http://rapidshare.com/files/178402525/kingdom.of.the.winds.e05.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178407915/kingdom.of.the.winds.e05.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178413522/kingdom.of.the.winds.e05.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178418948/kingdom.of.the.winds.e05.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178424574/kingdom.of.the.winds.e05.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178430348/kingdom.of.the.winds.e05.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178436409/kingdom.of.the.winds.e05.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178379608/kingdom.of.the.winds.e05.part8.rar
http://rapidshare.com/files/178180877/kingdom.of.the.winds.e05.part9.rar


قسمت 6


http://rapidshare.com/files/178442472/kingdom.of.the.wind.e06.kor.080925.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178449127/kingdom.of.the.wind.e06.kor.080925.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178455623/kingdom.of.the.wind.e06.kor.080925.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178462092/kingdom.of.the.wind.e06.kor.080925.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178468722/kingdom.of.the.wind.e06.kor.080925.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178475522/kingdom.of.the.wind.e06.kor.080925.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178482031/kingdom.of.the.wind.e06.kor.080925.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178487250/kingdom.of.the.wind.e06.kor.080925.hdtv.xvid-ental.part8.rar


قسمت 7


http://rapidshare.com/files/178493817/kingdom.of.the.wind.e07.kor.081001.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178500804/kingdom.of.the.wind.e07.kor.081001.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178507359/kingdom.of.the.wind.e07.kor.081001.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178513708/kingdom.of.the.wind.e07.kor.081001.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178519575/kingdom.of.the.wind.e07.kor.081001.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178525681/kingdom.of.the.wind.e07.kor.081001.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178532101/kingdom.of.the.wind.e07.kor.081001.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178538174/kingdom.of.the.wind.e07.kor.081001.hdtv.xvid-ental.part8.rar
http://rapidshare.com/files/178539695/kingdom.of.the.wind.e07.kor.081001.hdtv.xvid-ental.part9.rar


قسمت 8


http://rapidshare.com/files/178545959/kingdom.of.the.wind.e08.kor.081002.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178551919/kingdom.of.the.wind.e08.kor.081002.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178557857/kingdom.of.the.wind.e08.kor.081002.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178563147/kingdom.of.the.wind.e08.kor.081002.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178568066/kingdom.of.the.wind.e08.kor.081002.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178573080/kingdom.of.the.wind.e08.kor.081002.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178578027/kingdom.of.the.wind.e08.kor.081002.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178582854/kingdom.of.the.wind.e08.kor.081002.hdtv.xvid-ental.part8.rar
http://rapidshare.com/files/178584383/kingdom.of.the.wind.e08.kor.081002.hdtv.xvid-ental.part9.rar


قسمت 9


http://rapidshare.com/files/178588749/kingdom.of.the.wind.e09.kor.081008.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178593036/kingdom.of.the.wind.e09.kor.081008.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178597434/kingdom.of.the.wind.e09.kor.081008.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178601737/kingdom.of.the.wind.e09.kor.081008.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178606039/kingdom.of.the.wind.e09.kor.081008.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178610022/kingdom.of.the.wind.e09.kor.081008.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178613859/kingdom.of.the.wind.e09.kor.081008.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178614681/kingdom.of.the.wind.e09.kor.081008.hdtv.xvid-ental.part8.rar


قسمت 10


http://rapidshare.com/files/178618125/kingdom.of.the.wind.e10.kor.081009.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178621429/kingdom.of.the.wind.e10.kor.081009.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178624613/kingdom.of.the.wind.e10.kor.081009.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178627540/kingdom.of.the.wind.e10.kor.081009.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178630508/kingdom.of.the.wind.e10.kor.081009.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178633283/kingdom.of.the.wind.e10.kor.081009.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178635916/kingdom.of.the.wind.e10.kor.081009.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178636880/kingdom.of.the.wind.e10.kor.081009.hdtv.xvid-ental.part8.rar


قسم 11


http://rapidshare.com/files/178639606/kingdom.of.the.wind.e11.kor.081015.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178642151/kingdom.of.the.wind.e11.kor.081015.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178644850/kingdom.of.the.wind.e11.kor.081015.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178647621/kingdom.of.the.wind.e11.kor.081015.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178650673/kingdom.of.the.wind.e11.kor.081015.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178653928/kingdom.of.the.wind.e11.kor.081015.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178657078/kingdom.of.the.wind.e11.kor.081015.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178657724/kingdom.of.the.wind.e11.kor.081015.hdtv.xvid-ental.part8.rar


قسمت 12


http://rapidshare.com/files/178660938/kingdom.of.the.wind.e12.kor.081016.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178664272/kingdom.of.the.wind.e12.kor.081016.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178668277/kingdom.of.the.wind.e12.kor.081016.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178672437/kingdom.of.the.wind.e12.kor.081016.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178676919/kingdom.of.the.wind.e12.kor.081016.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178681399/kingdom.of.the.wind.e12.kor.081016.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178686288/kingdom.of.the.wind.e12.kor.081016.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178687723/kingdom.of.the.wind.e12.kor.081016.hdtv.xvid-ental.part8.rar


قسمت 13


http://rapidshare.com/files/178693005/kingdom.of.the.wind.e13.kor.081022.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178698483/kingdom.of.the.wind.e13.kor.081022.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178704071/kingdom.of.the.wind.e13.kor.081022.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178709638/kingdom.of.the.wind.e13.kor.081022.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178715558/kingdom.of.the.wind.e13.kor.081022.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178721362/kingdom.of.the.wind.e13.kor.081022.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178727479/kingdom.of.the.wind.e13.kor.081022.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178730038/kingdom.of.the.wind.e13.kor.081022.hdtv.xvid-ental.part8.rar


قسمت 14


http://rapidshare.com/files/178736745/kingdom.of.the.wind.e14.kor.081023.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178743161/kingdom.of.the.wind.e14.kor.081023.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178750066/kingdom.of.the.wind.e14.kor.081023.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178756837/kingdom.of.the.wind.e14.kor.081023.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178763696/kingdom.of.the.wind.e14.kor.081023.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178770139/kingdom.of.the.wind.e14.kor.081023.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178776671/kingdom.of.the.wind.e14.kor.081023.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178777911/kingdom.of.the.wind.e14.kor.081023.hdtv.xvid-ental.part8.rar


قسمت 15


http://rapidshare.com/files/178784396/kingdom.of.the.wind.e15.kor.081029.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178790640/kingdom.of.the.wind.e15.kor.081029.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178797029/kingdom.of.the.wind.e15.kor.081029.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178803896/kingdom.of.the.wind.e15.kor.081029.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178810895/kingdom.of.the.wind.e15.kor.081029.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178817934/kingdom.of.the.wind.e15.kor.081029.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178824734/kingdom.of.the.wind.e15.kor.081029.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178826890/kingdom.of.the.wind.e15.kor.081029.hdtv.xvid-ental.part8.rar


قسمت 16


http://rapidshare.com/files/178833483/kingdom.of.the.wind.e16.kor.081030.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178839790/kingdom.of.the.wind.e16.kor.081030.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178846197/kingdom.of.the.wind.e16.kor.081030.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178852409/kingdom.of.the.wind.e16.kor.081030.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178858632/kingdom.of.the.wind.e16.kor.081030.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178864236/kingdom.of.the.wind.e16.kor.081030.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178869694/kingdom.of.the.wind.e16.kor.081030.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178871296/kingdom.of.the.wind.e16.kor.081030.hdtv.xvid-ental.part8.rar


قسمت 17


http://rapidshare.com/files/178876215/kingdom.of.the.wind.e17.kor.081105.hdtv.xvid-ental.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178881229/kingdom.of.the.wind.e17.kor.081105.hdtv.xvid-ental.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178885899/kingdom.of.the.wind.e17.kor.081105.hdtv.xvid-ental.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178890238/kingdom.of.the.wind.e17.kor.081105.hdtv.xvid-ental.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178894556/kingdom.of.the.wind.e17.kor.081105.hdtv.xvid-ental.part5.rar
http://rapidshare.com/files/178898960/kingdom.of.the.wind.e17.kor.081105.hdtv.xvid-ental.part6.rar
http://rapidshare.com/files/178903045/kingdom.of.the.wind.e17.kor.081105.hdtv.xvid-ental.part7.rar
http://rapidshare.com/files/178905990/kingdom.of.the.wind.e17.kor.081105.hdtv.xvid-ental.part8.rar


قسمت 18


/ 2 نظر / 14 بازدید
حسین

این "ندا" ست ندای مظلومیت ایران قابل پخش در موبایل دانلود کن http://www.4shared.com/file/113836009/c998b195/NEDA.html آهنگ فوق العاده وطن...وطن...تو سبز جاودان بمان با صدای همایون شجریان را از اینجا به رایگان دانلود کن http://www.4shared.com/file/113194785/ca0ee0d1/3_vAtan-shajarian-dastan-tehrandelawaznet.html و این هم بدرقه باشکوه!!! و تاریخی رییس جمهور محترم توسط دانشجویان http://www.4shared.com/file/111147373/de468b81/Badraghe.html برای همه بفرستید

نسرت

سلام.روزت بخیر.خوشحال میشم به من یه سر بزنی.یاحق